Lykiltölur

Rekstur samstæðunnar árið 2021

Tekjur.png
EBITDA.png
Eignir.png
 
Eiginfjárhlutfall.png
Handbært fé.png
Arðsemi eiginfjár.png
 
Vörusala án bakgrunns.png